Määrused:

Läti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et veebipoe omanik peab reserveerima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning taganemisõiguse. Sellist broneeringut nimetatakse kauglepinguks ( Ministrite kabineti määrused ).

Kaugleping

Selles veebipoes pakutavate kaupade müüja '' SIA SOLANO LV '', reg. Ei 40003342634, Riia, Rupniecibas tänav 16 - 7, LV-1010, +371 27039778, [email protected] , ühelt poolt (edaspidi Müüja) ja tellimust vormistav isik (edaspidi Ostja), teiselt poolt, sõlmivad järgmise lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima kauba Ostjale vastavalt Ostja tellimusele. Kohaletoimetamise ja maksmise kord Ostja tellib kaupu selle veebisaidi kaudu, näidates ära tellitavate kaupade tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda Interneti-poodi sisseehitatud maksevahendite abil või tasudes Müüja poolt koostatud ja ostjale tellimusele vastava e-posti teel saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata. Müüja tagab kauba kättetoimetamise 3 tööpäeva jooksul alates kauba eest tasumise laekumisest, kooskõlastades Ostjaga tarneaja.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus Tootele taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale taganemiskirja. Müüja saadab taganemiskirja vormi Ostjale e-posti teel Ostja soovil. Ostja on kohustatud tagastama kauba Müüjale 7 päeva jooksul pärast taganemisteate saatmist. Kõik kulud, mis tekivad seoses kauba tagastamisega Müüjale, kannab Ostja. Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

  •  tellitud kaupa ei saa vastavalt nende laadile tagastada või see on kiiresti riknev või saab kiiresti kasutada;
  • tellitud kaubad tehakse individuaalse tellimuse alusel otse Ostjale; 
  • ostja on avanud helivõi videosalvestuse või arvutiprogrammi pakendi.

Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse paragrahvi 12 lõige 6 sätestab, et "tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal". Müüja jätab endale õiguse Ostjast keelduda kasutada taganemisõigust või kinni pidada hüvitustasu juhul, kui toodet kahjustatakse toote hooletu käitlemise käigus kasutamise ajal või juhiste mittejärgimisega, kui toote originaalpakend on kadunud või kui selle pakend on oluliselt kahjustatud.

Andmetöötlus

Sisestades tellimuse vormistamisel vajaliku teabe, kinnitab ostja, et on tutvunud ja nõustub, et tema edastatud andmeid kasutatakse selleks, et müüja saaks aktsepteerida ostja tellimust ja tarnida kaupu vastavalt Vabariigi õigusaktide nõuetele. Läti. Teabe sisestamisega nõustub Ostja, et Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-mailile.

Ostukorv