Reglamentas :

Latvijos Respublikos teisės aktai numato, kad internetinės parduotuvės savininkas turi pasilikti prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas, taip pat atsisakymo teisę. Tokia rezervacija vadinama nuotolinės prekybos sutartimi ( Ministrų kabineto nuostatai ).

Nuotolinė sutartis

Šioje internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių pardavėjas '' SIA SOLANO LV '', Reg. Nr.40003342634, Ryga, Rūpybos gatvė 16 - 7, LV-1010, +37127039778, [email protected] , viena vertus, toliau - Pardavėjas, o užsakymą pateikiantis asmuo, toliau -

Pirkėjas, kita vertus, sudaro šią sutartį:

Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo užsakymą.Pristatymo ir apmokėjimo tvarka Pirkėjas užsako prekes per šią svetainę, nurodydamas užsakomų prekių rūšį ir kiekį. Pirkėjas turi galimybę sumokėti už prekę naudodamasis interneto parduotuvėje įmontuotais mokėjimo įrankiais arba sumokėdamas Pardavėjo parengtą sąskaitą faktūrą, išsiųstą Pirkėjui el. Paštu, atitinkančiu užsakymą. Sąskaita yra parengta elektroniniu būdu ir galioja be parašo. Pardavėjas užtikrina prekių pristatymą per 3 darbo dienos nuo apmokėjimo už prekes gavimo, derindamas pristatymo laiką su Pirkėju. Teisė atsisakyti sutartiesPirkėjas turi teisę atsisakyti Prekės per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo momento, išsiųsdamas Pardavėjui atsisakymo laišką. Pardavėjas Pirkėjui paprašius, elektroniniu paštu atsiunčia Pirkėjui sutarties atsisakymo formą. Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui per 7 dienas nuo atsisakymo laiško išsiuntimo. Visas šlaidas, kurios bus patirtos dėl prekių grąžinimo Pardavėjui, apmoka Pirkėjas. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei:

  • užsakytų prekių negalima grąžinti pagal jų pobūdį, jos greitai genda arba gali būti greitai panaudojamos;
  • užsakytos prekės yra pagamintos tiesiogiai Pirkėjui individualiu užsakymu; pirkėjas atidarė
  • garso ar vaizdo įrašo ar kompiuterinės programos pakuotę.

Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio šeštoje dalyje nustatyta, kad „vartotojas yra atsakingas už produkto kokybės ir saugos palaikymą sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu“. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti Pirkėjo pasinaudoti sutarties atsisakymo teise arba sulaikyti kompensacijos mokestį tuo atveju, jei produktas yra sugadintas dėl neatsargaus elgesio su produktu naudojimo metu arba nesilaikant instrukcijų, jei pamesta originali produkto pakuotė arba jos pakuotė yra labai pažeista.

Duomenų apdorojimas

Pirkėjas, įvesdamas būtiną informaciją pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad perskaitė ir sutinka, kad jo pateikti duomenys naudojami tam, kad Pardavėjas galėtų priimti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes pagal Respublikos teisės aktų reikalavimus. Latvijos. Įvesdamas informaciją, Pirkėjas sutinka, kad pranešimai, susiję su Pirkėjo užsakymo apdorojimu, būtų siunčiami nurodytu el.


Krepšelis