Nuotolinė sutartis

Šioje internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių pardavėjas SIA „SOLANO LV“ Reg. Nr. LV40003342634, Ryga, Rūpybos gatvė 16 - 7, LV-1010, viena vertus, toliau - Pardavėjas, o užsakymą pateikiantis asmuo, toliau - Pirkėjas, kita vertus, sudaro šią sutartį : Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui. Pirkėjo užsakymui. Pristatymo ir apmokėjimo tvarka Pirkėjas užsako prekes per šią svetainę, nurodydamas užsakomų prekių rūšį ir kiekį. 

Pirkėjas turi galimybę sumokėti už prekę naudodamasis interneto parduotuvėje įmontuotais mokėjimo įrankiais arba sumokėdamas pardavėjo parengtą sąskaitą faktūrą, atsiųstą Pirkėjui el. Paštu pagal užsakymą. Sąskaita yra parengta elektroniniu būdu ir galioja be parašo. 

Pardavėjas užtikrina prekių pristatymą per 14 dienų nuo apmokėjimo už prekes gavimo, suderindamas pristatymo laiką su Pirkėju. Teisė atsisakyti sutarties Pirkėjas turi teisę atsisakyti Produkto per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo momento, išsiųsdamas Pardavėjui atsisakymo laišką. Pirkėjas gali paprašyti gauti atsisakymo laiško formą, Pardavėjas ją išsiunčia Pirkėjui el. Paštu. Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui per 7 dienas nuo atsisakymo laiško išsiuntimo. Visas išlaidas, kurios bus patirtos dėl prekių grąžinimo Pardavėjui, apmoka Pirkėjas. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei: 

• užsakytų prekių negalima grąžinti pagal jų pobūdį, jos greitai genda arba gali būti greitai panaudojamos; 

• užsakytos prekės yra pagamintos tiesiogiai Pirkėjui individualiu užsakymu; 

• užsakytos prekės ar jų pakuotės buvo atidarytos, prekės pradėtos naudoti. 

Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio šeštoje dalyje nustatyta, kad „vartotojas yra atsakingas už prekių kokybės ir saugos palaikymą. pasinaudojant teise atsisakyti sutarties “. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti Pirkėjo pasinaudoti sutarties atsisakymo teise arba sulaikyti kompensaciją, jei prekė sugadinta, aplaidžiai elgėsi su gaminiu naudojimo metu arba nesilaikoma instrukcijų, jei pametama originali produkto pakuotė jo pakuotė yra žymiai pažeista.

Duomenų apdorojimas

Pirkėjas, įvesdamas būtiną informaciją pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad perskaitė ir sutinka, kad jo pateikti duomenys naudojami tam, kad Pardavėjas galėtų priimti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes pagal Respublikos teisės aktų reikalavimus. Latvijos. Įvesdamas informaciją, Pirkėjas sutinka, kad pranešimai, susiję su Pirkėjo užsakymo apdorojimu, būtų siunčiami nurodytu el.

Krepšelis