Kaugleping

Selles veebipoes pakutavate kaupade müüja SIA "SOLANO LV" Reg. Ei LV40003342634, Riia, Rupniecibas tänav 16 - 7, LV-1010, ühelt poolt (edaspidi nimetatud Müüja) ja teiselt poolt tellimust vormistav isik (edaspidi Ostja) sõlmivad järgmise lepingu : Müüja kohustub müüma ja tarnima kaupu

Ostjale Ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja maksmise kord Ostja tellib kaupu selle veebisaidi kaudu, näidates ära tellitavate kaupade tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda Interneti-poodi sisseehitatud maksevahendite abil või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-posti teel vastavalt tellimusele saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata. Müüja tagab kauba kättetoimetamise 14 päeva jooksul alates kauba eest tasumise laekumisest, kooskõlastades Ostjaga tarneaja.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus Tootele taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale taganemisavalduse. Ostja saab soovi korral taganemiskirja vormi, Müüja saadab selle Ostjale e-posti teel. Ostja on kohustatud tagastama kauba Müüjale 7 päeva jooksul pärast taganemisteate saatmist. Kõik kulud, mis tekivad seoses kauba tagastamisega Müüjale, kannab Ostja. Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui: • tellitud kaupa ei saa vastavalt nende laadile tagastada või see on kiiresti riknev või seda saab kiiresti kasutada; • tellitud kaubad tehakse individuaalse tellimuse alusel otse Ostjale; • tellitud kaup või selle pakend on avatud, on kaupa hakatud kasutama. Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse paragrahvi 12 lõige 6 sätestab, et "tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse eest. taganemisõiguse kasutamise ajal ". Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjalt taganemisõiguse kasutamisest või hüvitise kinnipidamisest toote kahjustumise, toote hooletu käitlemise kasutamise ajal või juhiste mittejärgimise korral, kui toote originaalpakend on kadunud või selle pakend on oluliselt kahjustatud.

Andmetöötlus

Sisestades tellimuse vormistamisel vajaliku teabe, kinnitab ostja, et on tutvunud ja nõustub, et tema edastatud andmeid kasutatakse selleks, et müüja saaks aktsepteerida ostja tellimust ja tarnida kaupu vastavalt Vabariigi õigusaktide nõuetele. Läti. Teabe sisestamisega nõustub Ostja, et Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-mailile.

Ostukorv